Ing.Pavel Francisko, Ph.D.

KONTAKT:

Purkyňova 525
356 01 SOKOLOV

TELEFON:
604 645 934

E-MAIL:
pa.fr@centrum.cz


MAPY.CZ


Justice.cz
Rozhodnutím Krajského soudu v Plzni ze dne 6.6.2012 pod Spr 65/2012,
podle ustanovení § 3 zák. č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících
a podle § 1 odst. 2 vyhlášky č. 37/1967 Sb. Sbírky zákonů k provedení
zákona o znalcích a tlumočnicích jsem byl jmenován
ZNALCEM v oboru ekonomika a strojírenství.
ZPĚT

Techstroj      Paintballklub      Dálkaři 3DT      KASS Chodov      TERM Loket      ELESTA