Ing.Pavel Francisko, Ph.D.

KONTAKT:

Purkyňova 525
356 01 SOKOLOV

TELEFON:
604 645 934

E-MAIL:
pa.fr@centrum.cz


MAPY.CZ


Justice.cz

       strojní zařízení a technologie, stroje a ocelové konstrukce

         vypracování znaleckých i odborných posudků
         diagnostika technického stavu strojů
         stanovení nákladů na provozní opravy,
            generální opravy, modernizace, rekonstrukce
         prohlídky ocelových konstrukcí       Strojní zařízení a technologie:

         dopravní stroje a zařízení
         zdvihací zařízení
         stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu
         energetická zařízení
         stroje a zařízení pro úpravu a zpracování surovin
         důlní stroje a zařízení, velkostroje
         stavební stroje

ZPĚT

Techstroj      Paintballklub      Dálkaři 3DT      KASS Chodov      TERM Loket